nettside_banner3

Kontrakt: IVAR IKS
Oppgradering av tørke- og varmeanlegg for IVAR IKS, der vi står for utskiftning av kjølevesker i varmeanlegg og oppgradering av kjøleanlegg for tørkeprosess. Kontraktsverdien er ca. 3,2 millioner kroner.

Kontrakt: Block Watne
Finn Midbøe as har inngått kontrakt med Block Watne om leveranse av sanitær- og sprinkelanlegg til 46 Block Watne leiligheter. Kontraktsverdi, ca. 3 millioner kroner.

Kontrakt: T. Skretting
Påbygg 2. etage hos T. Skretting. Finn Midbøe leverer sanitær- og varmeanlegg med varmepumpe. Kontrakten har en verdi på ca. 1,1 millioner kroner.

Miljøfyrtårn

Finn Midbøe AS er blitt miljøfyrtårnsertifisert. Sertifiseringen innebærer en gjennomgang og forbedring i forhold til energiforbruk, avfallsmengde og sortering, reiser og andre kilder til CO2-utslipp samt en rekke bransjespesifikke krav til reduksjon av belastning av ytre miljø.