Finn Midbøe er miljøfyrtårnsertifisert!
Vårt rørleggerfirma jobber aktivt mot minst mulig belastning av det ytre miljø. Vi ble i juli 2011 miljøfyrtårnsertifisert. En sertifisering innebærer en grundig miljøanalyse av selskapet. Energiforbruk, avfallsmengde, CO2-utslipp og en rekke bransjespesifikke krav til reduksjon av belastning av ytre miljø blir analysert, for deretter å gjennomføre tiltak for å oppfylle kravene.

Innspill eller spørsmål vedr. vår miljøsertifisering eller andre innspill på miljø, kontakt oss på post@finnmidboe.no.

Miljøfyrtårnrapport 2022