Vårt rørleggerfirma er svært opptatt av å ha fornøyde kunder.

Hvis du har spørsmål til faktura eller arbeid utført av våre rørlegere, kontakt oss på telefon 51 82 72 80post@finnmidboe.no eller ta kontakt direkte med din saksbehandler.

Du kan også kontakte daglig leder Rolf Arne Lorentzen

Videre vil vi referere til bestemmelser fra Håndverkerklagenemnda og Forbrukerrådet.