Offentlig
Rørleggere Midbøe

Det offentlige har nå fått store midler til å fornye, ombygge, rehabilitere og vedlikeholde bygningsmassen. Kravene til energifleksibilitet, sikkerhet, hygiene og komfort har gjort at dagens bygg får flere rørsystemer enn tidligere. Vi utfører alle typer røranlegg, blant annet sanitær-, varme-, kjøle-, medisinsk gass- og sprinkleranlegg til sykehus og sykehjem, sanitær-, varme- og sprinkleranlegg til skoler og barnehager og sanitær-, varme-, kjøle- og sprinkleranlegg til kontorbygg.