Midbøe jobber aktivt mot et lavest mulig klimaavtrykk i vår drift. Vi skal inspirere til bærekraftige valg og samarbeide på tvers i verdikjeden for å utvikle bærekraftige løsninger for fremtiden gjennom vår visjon “Me gjør kverandre bere”.

 

Miljøfyrtårnsertifisering: Vi har vært miljøsertifisert siden 2011. Denne sertifiseringen innebærer en nøye vurdering av selskapets energiforbruk, avfallsmengde, CO2-utslipp og en rekke andre bransjespesifikke miljøkrav.

Vinner av Årets Miljøfyrtårn 2023: Utmerkelsen fra Stiftelsen Miljøfyrtårn anerkjenner vår dedikasjon og innovative tilnærming til miljøansvar. Se sendingen og les mer om juryens begrunnelse her.

Energiforbruk: Vi har flyttet til mer energieffektive lokaler, som har redusert vårt energiforbruk per kvadratmeter. (Fra 344 kWh i 2013 til 63 kWh i 2023).

Elektrisk bilpark: Vår bilpark var en av de største kildene til vårt CO2-utslipp. Derfor startet en prosess med å gradvis bytte ut hele bilparken til elektriske biler. Pr. Februar 2024 er 100% av vår bilpark helelektrisk.

Avfallshåndtering: Vi har satt i verk tiltak for å redusere avfallsmengden vår og sikre at avfallet blir behandlet på en miljøvennlig måte.

Innspill eller spørsmål vedr. vår miljøsertifisering eller andre innspill på miljø, kontakt oss på post@finnmidboe.no.

Midbøe AS Innrapportering for 2023