Boligkomplekser
Middbøe rørlegger

Det stilles stadig nye krav til røranlegg i boliger. Nå leverer vårt rørleggerfirma både sanitær-, varme-, kjøle-, gass- og sprinkleranlegg til boliger og boligkomplekser. Vi ligger i forkant av utviklingen når det gjelder bruk av gass og nye, energifleksible løsninger, som vannbåren varme. Vannbåren gulvvarme er et svært godt oppvarmingsalternativ; lav overflatetemperatur, ingen synlige varmekilder, høy sikkerhet og fleksibel energi (for eksempel varmepumpe, olje, fjernvarme eller gass). Ettersom naturgassnettet i distriktet stadig bygges ut, kan boligene enkelt og med høy sikkerhet installere gass til koking, peis, terassevarmer og utegrill.

Midbøe – en real rørlegger!