Finn Midbøe er et av Rogalands ledende rørleggerfirma. Gjennom over 60 års erfaring har vi opparbeidet oss et høy kompetansenivå. Dette opprettholdes med høy fokus på faglig utvikling og kursing av ansatte. Vi har også utstrakt bruk av internopplæring, blant annet sertifisering i samarbeid med teknologisk institutt. Stadig rekrutterer vi lærlinger som får skaffe seg arbeidserfaring og lære av rutinerte og erfarne rørleggere. Vi har mange rørleggere med forskjellige spesialområder, og står derfor aldri fast.

Vi oppfyller alle krav og sertifiseringer for godkjente rørleggerbedrifter. Vi er opptatt av å utføre skikkelig håndtverk og har flere sertifiseringer utover det som pålagt. Noen av våre godkjenninger, sertifiseringer og kvalifikasjoner:

– Medlem av Rørentreprenørene Norge (tidligere NRL), bransjeorganisasjon for rørleggerforetak
– Godkjent foretak gjennom Statens Bygningstekniske Etat
– Mesterbrev for godkjente håndverksmestere
– Sertifisert i henhold til Byggebransjens våtromsnorm som godkjent våtromsinstallatør
– Godkjent varmeinstallatør
– Godkjente ingeniører og prosjektledere for prosjektering og utførelse iht. plan og bygningslov
– Nemko-godkjente gassteknikere og faglig leder
– Rørleggere med sveisesertifikater i alle relevante trykklasser for stål, rustfritt stål og plast
– Utstrakt bruk av internopplæring, blant annet sertifisering i samarbeid med teknologisk institutt og et generelt høyt fokus på faglig utvikling
– Vi har dokumentert vår miljøinnsats via stiftelsen Miljøfyrtårn
– Sertifisert som leverandør i den nordiske kvalifikasjonsordningen Sellihca
– Fullt kvalifisert som leverandør i Startbank
– Beste kredittverdighet fra Experian Credit Services sin kredittvurdering for norske foretak

 

Midbøe – en real rørlegger!