Ansatte
Rørlegger Stavanger Midbøe
Ansatt fra Finn Midbøe AS på jobb

Våre ansatte er vår viktigste verdi og høy trivsel blant de ansatte er høyt prioritert. Vi tror trivsel kommer av godt samarbeid og er derfor opptatt av å skape en god arbeidskultur for å «gjør kverandre bedre» Flere av de som jobber hos Midbøe har vært ansatt over 30 år, noen over 40 år og en har vært her over 50 år. Han kan skilte med kongens fortjenestemedalje i sølv for lang og tro tjeneste. For å pleie den gode lagånden arrangerer vi blant annet årlige utenlandsturer, sommeravslutning, årsfest og pølsefester, faste løpegrupper, bedriftsfotballag og -ishockeylag.

Våre ansatte arbeider etter følgende prinsipper:

Nøyaktighet
Vi lover deg rett mann på rett plass til rett tid. Det skulle bare mangle. Vi streber etter å gjøre jobben riktig første gang.

Gode råd
Vi er alltid faglig oppdatert og kan derfor gi deg de beste rådene.

Tilstedeværelse
Vi lover at vi bryr oss, er der når du trenger det og at vi alltid følger deg opp. I morgen også.

Ansatt fra Finn Midbøe AS på jobb