Rørleggere fra Finn Midbøe utfører alle typer røranlegg for det offentlige, industri, næring og bolig
Vårt rørleggerfirma utfører alle typer røranlegg for det offentlige, industri, næring og bolig. Vi tar oss av prosjektering, montering av røranlegg, vedlikehold av rørsystemer og service på røranlegg. Anleggene kan utføres etter avtalte timesatser og prosentpåslag på netto materiell, eller fast pris.

Finn Midbøe AS ligger alltid i forkant av utviklingen når det gjelder bruk av gass og nye, energifleksible løsninger, som vannbåren varme. Våre rørleggere har lang erfaring med og bred kompetanse på vedlikehold, og ved prekære situasjoner er de raskt på plass. Vi påtar oss å utføre vedlikehold og reparasjoner på alle typer rørsystemer, og det er mulig å tegne årlige vedlikeholdsavtaler med to eller flere besøk i året for sjekk av anleggene. At anleggene da fungerer som de skal, er vårt ansvar.

Selv om du ikke har vedlikeholdsavtale med Finn Midbøe, kan du kontakte oss, og våre rørleggere kommer så snart de kan og skifter pakninger, reparerer lekkasjer og annet rørleggerarbeid. Utskiftning av kraner, klosetter og varmtvannsberedere gjør vi til faste tilbudspriser.

Vi har mange rørleggere med forskjellige spesialområder, og står derfor aldri fast.

Ring oss på 51 82 72 80, eller send oss en e-post til post@finnmidboe.no    

Midbøe – en real rørlegger!