Midbøe har inngått kontrakt med Stavanger Kommune om levering av rørentreprise til Sørmarka Flerbrukshall. Kontrakten har en verdi på 7 millioner kroner.