1
Vi har inngått rammeavtale med Madland Gruppen, og ser frem til et godt og langt samarbeid med en eiendomsaktør i utvikling.