Lærlinger og rørleggere oppordres til å ta kontakt. Send oss din CV per post eller e-post.