Finn Midbøe as er nå også sertifisert som leverandør i den nordiske kvalifikasjonsordningen Sellihca.

Sellihca er et unikt samarbeid mellom energiselskaper i Norden der deltakende selskaper bruker ordningen for å skaffe tilveie og bruke informasjonen i utvelgelsen av leverandører ved forespørsler av varer, tjenester og entrepriser.