Oppdragsgiver: Lønnheim Entreprenør AS. Kontraktsverdi: 4 300 000 kroner
Leveransen berørte 2 klasserom, 4 garderober, kantine, treningsrom på 150 m2, flerbrukshall på 1000 m2 og fotballhall på 5100 m2.

Sanitæranlegget ble levert komplett med bunnledning. Dusjanlegget er utstyr med berøringsfritt dusjsystem med forblandet varmtvann, automatisk utspyling av stillestående vann og legionelladesinfisering (varmtvannspyling). Leveransen inkluderte berederanlegg for idrettshall på 1000 m2 og pumpekum for spill- og overvann.

Varmeanlegget inkluderte luft/vann-varmepumpe på 120 kW, elkjel på 315 kW, 2 varmekurser for ventilasjon, radiatorer, gulvvarme, beredesentral og oppvarming av fotballhall på 5100 m2, samt 4 aerotempere à 31 kW.