Oppdragsgiver: SV Betong AS. Kontraktsverdi: 14 000 000 kroner
Prosjektet besto av 3 boligblokker med total 97 leiligheter. Vi leverte sanitæranlegg komplett med bunnledning, sprinkleranlegg med boligsprinkling, fasadesprinkling for terrasser og sprinkling av parkeringsanlegg og varmeanlegg med luft/vann-varmepumpe, elkjel på 150 kW og varmekurs for radiatorer og beredesentral.