Oppdragsgiver: Stavanger kommune. Kontraktsverdi: 5 700 000 kroner
Dusjanlegget er levert med varmegjenvinning, slik at varmen i dusjvannet blir gjenvunnet før det slippes ut i avløpssystemet. I betonggulvet i underetasjen og 1. etasje har vi installert vannbåren gulvvarme. Vannet varmes opp ved hjelp av en 155 kW varmepumpe som suppleres av en elektrokjel på 215 kW.