Rørlegere fra Finn Midbøe

Rørleggere holder en kran for bad