Opptatt av kvalitet

Høy kvalitet ligger til grunn i alt vi gjør. Vi var første bedrift i landet som signerte Sikker vanninstallasjon-kontrakt med NRL (Norske rørlegggerbedrifters landsforening). Målet med «Sikker Vanninstallasjon» er å redusere vannskader i norske boliger gjennom kursing, nye rutinger og strene krav til dokumentasjon og kunnskap om produkter. Derfor velger vi produkter av høy kvalitet i vår tjenesteleveranse.

Kort ventetid

Vi har organisert oss slik at vi har kort ventetid for våre privatkunder. Ved enkle prosjekter
er vi der i løpet av 1-3 dager. Dersom du har fått vannlekkasje og trenger øyeblikkelig hjelp, er vi på vei innen 30 minutter og hjelper deg i den akutte situasjonen over telefon. Er uhellet ute utenom arbeidstid, kan du ringe døgnvakttelefonen på 95842400. Eller trenger du bare et godt råd? Vi har fagbetjent sentralbord som gir deg svar på det du lurer på. Dette er noen av fordelene som dekkes av Midbøe-standarden.

Vi har hjuplet Stavangers befolkning i over 50 år. Og vi kan garantere at vi er her i morgen også!