Oppdragsgiver: Avinor. Kontraktsverdi: 4 000 000 kroner
For å holde oppstillingsplassene fri for is og snø og bidra til at flyene står stødigere i sterk vind, varmes bakken på Stavanger lufthavn, Sola opp av varmt vann som går i rørsløyfer under bakken, såkalt gateoppvarming. Vi har levert gateoppvarming på oppstillingsplassene for fly sone 1 og sone 2.