Finn Midbøe AS har inngått en rammeavtale med Helse Stavanger HF om leveranser av rørleggertjenester de neste 4 årene til en verdi av 100 millioner kroner. Det er den største kontrakten selskapet har hatt.