Finn Midbøe AS er medlem av NRL, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening. For å bli medlem må en bedrift oppfylle kravene til godkjenning som ansvarlig utførende rørleggerforetak etter gjeldende bestemmelser i forskriftene til plan- og bygningsloven, og som dessuten forplikter seg til å overholde NRLs etiske regler.

NRL står for Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS, og er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak av ulik størrelse og markedsorientering. NRL er tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening. Organisasjonen ble stiftet i 1913. NRLs formål skal være å stimulere til, og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet. Høy etisk standard og faglig kompetanse er en forutsetning for foreningen.