miljøfyrtårn

Finn Midbøe AS er blitt miljøfyrtårnsertifisert. Sertifiseringen innebærer en gjennomgang og forbedring i forhold til energiforbruk, avfallsmengde og sortering, reiser og andre kilder til CO2-utslipp samt en rekke bransjespesifikke krav til reduksjon av belastning av ytre miljø.