Vi har inngått kontrakt med SV Betong AS / Madlandgruppen på leilighetsprosjektet, Sandvedparken Terrasse, der vi skal levere varmeanlegg med varmepumpe i tillegg til sanitær- og sprinkleranlegg til 97 leiligheter. Kontrakten har en verdi på ca. 13 millioner kroner.