Finn Midbøe as har inngått kontrakt med Statoil om levering av røranlegg til sjøvannsbasert frikjøleanlegg for kjøling av datahaller. Kontraktssum ca 5 millioner kroner.