Vi har inngått kontrakt om utførelse av røranlegg i forbindelse med ombygging av kinosenteret. Kontraktsverdien er på ca. 3 millioner kroner.