Vi har inngått kontrakt med SV Betong og skal levere sanitær- og sprinkleranlegg til leilighetsprosjektet Rennesøy Skorpefjell. Kontrakten har en verdi på ca. 3 millioner kroner.