Vi har inngått kontrakt med Byggmester Sagen om levering av sanitær og varmealegg til Sandnes barnevernsenter. Kontrakten har en verdi på 1,3 millioner kroner.