Vi har inngått kontrakt med Randaberg kommune om rehabilitering av Randaberg svømmehall. Vi skal levere sanitær- og varmeanlegg. Kontraktsverdi ca. 3,1 millioner kroner.