Vi har inngått kontrakt med Lothe bygg AS om levering av komplett sanitæranlegg til Kiwi butikk i 1.etg og leilighet i 2.etg.