Vi har inngått kontrakt med Stavanger Universitetssjukehus om leveranse av sanitær-, varme-, kjøle-, sprinkler-, og medisinsk gassanlegg til andre etasje i det nye akuttmottaket, MOBA. Kontrakten har en verdi på ca. seks millioner kroner.