Vi har inngått rammeavtale med Lyse for levering og montering av kundesentraler for fjernvarme og fjernkjøling. Kontrakten har en verdi på 4-10 millioner kroner.