Finn Midbøe as har inngått kontrakt med Lyse om levering av fjernvarme og fjernkjøling til omkringliggende bygningsmasse til Risavika Energisentral. Kontraktsverdien er på ca 1 million kroner.