Oppgradering av tørke- og varmeanlegg for IVAR IKS, der vi står for utskiftning av kjølevesker i varmeanlegg og oppgradering av kjøleanlegg for tørkeprosess. Kontraktsverdien er ca. 3,2 millioner kroner.