Vi har inngått enda en kontrakt med Helse Stavanger SUS. Vi skal levere sanitær-, varme- og sprinkleranlegg og luftkjøling til Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Bupa. Kontrakten har en verdi på ca. 13 millioner kroner.