Finn Midbøe AS har inngått kontrakt med Helse Stavanger HF – Stavanger Universitetsjukehus på nytt kjøleanlegg m/sjøvanns- og varmepumper. Kontrakten, som har en verdi på ca. 25 mill., vil være den største kontrakten i selskapets 55 årige historie og er samtidig en anerkjennelse av den høye kompetansen selskapet er i besittelse av.