Finn Midbøe as har inngått kontrakt med Block Watne om leveranse av sanitær- og sprinkelanlegg til 46 Block Watne leiligheter. Kontraktsverdi, ca. 3 millioner kroner.