Finn Midbøe AS har inngått kontrakt med Stavanger kommune om levering av sanitær-, gass-, varme-, brannslukking med sprinkler- og varmepumpeanlegg med energibrønner samt utendørs VA-anlegg til Bergåstjern sykehjem. Kontraktsverdi ca. 15 millioner kroner.