Oppdragsgiver: Stavanger kommune. Kontraktsverdi: 15 200 000 kroner
Ved dette nybygget leverte vi komplett røranlegg: Sanitær, varme, brannslukking, gass, varmepumpeanlegg, komfortkjøling og utendørs vvs-anlegg.  Sanitæranlegget er levert komplett med bunnledning og utvendige ledninger. Varmeanlegget omfatter kjelesentral med naturgass fra Lyse, varmepumpe, varmekursventilasjon, radiatorer og gulvvarme samt beredersentral.

Sprinkleranlegget er i fareklasse OH-1 og dekker alle etasjer, inkludert teknisk rom. Vanninnlegget er 150 mm. Gassledning er levert fra utvendig veggskap til brenner i fyrrom. Luftkjøleanlegget består av varmepumpe med varmeopptak fra fjellbrønner og ventilasjonsavkast. Distribusjonsnett for kjølevann fra fjellbrønner (frikjøling) til kjølebatterier i ventilasjonsaggregat, dataromskjølere og kjølere for bårerom, skittentøy, søppelrom og kantine. Alle de 52 nye sengerommene er utstyrt med spesiallaget baderomsinnredning fra Bano.