Oppdragsgiver: Helse Stavanger HF. Kontraktsverdi: 14 000 000 kroner
Vannforsyningen ved BUPA er tilknyttet det sentrale anlegget ved SUS, og både varmtvannsforsyningen, vannbåren oppvarming og vannbåren nedkjøling er tilknyttet dette anlegget. IKT-rommet kjøles nedlokalt ved hjelp av isvannsbaserte konvektorer. Bygget er sprinklet etter våtrørssystemet og fordelt på 2 sprinklerventiler. I tillegg til komplett røranlegg har vi levert vandalsikkert sanitærutstyr.