Finn Midbøe AS er godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven.   Godkjenningsmerket er tildelt foretak for å sikre at de som påtar seg ansvarsrett har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å forestå oppgaver etter plan- og bygningsloven.

Godkjenningsbevis

Grunnlaget for sentral godkjenning for ansvarsrett er foretakets samlede faglige kompetanse. Krav til utdanning og praksis for sentral godkjenning er gjort funksjonsrettet for å tydeliggjøre at foretakets samlede faglige kompetanse er grunnlaget for sentral godkjenning for ansvarsrett. Foretaket skal ha en organisasjon med relevant faglig kompetanse tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet. Kompetansekrav skal sikre at foretak som påtar seg ansvarsrett i byggesaker innehar og benytter tilstrekkelig og relevant kompetanse til å forestå oppgaver etter plan- og bygningsloven.

Foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett skal ha styringssystem som tilfredsstiller krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Krav til system skal sikre bedre dokumentasjon og bidra til at sluttproduktet oppfyller kravene i det bygningstekniske regelverket. Systemet skal tilpasses det enkelte foretaket og ikke være mer omfattende enn nødvendig. (Direktoratet for byggkvalitet)