Nå kjører vår første bil på biogass på veiene. Vi har som målsetning at alle våre servicebiler skal kjøre på naturgass/biogass innen 2012, noe som vil redusere CO2-utslippene med 50-100 prosent